SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

ZÁPIS O STRETNUTÍ DRUŽSTIEV V TENISE

Názov súťaže: II. trieda - A
Veková kategória: staršie žiačky
Dátum: 05. 06. 2010
Miesto konania: TK Slavoj Deva Trebišov

TK Slavoj Deva Trebišov

neurčenýDOMÁCIHOSTIAVÝSLEDKY SETOVHRYSETYBODY
meno a priezviskomeno a priezviskoI.II.III.DHDHDH
Nie sú vložení žiadni hráči


VÍŤAZBODYSETYHRY
:::

Kapitáni družstievpodpisRozhodcoviapodpis
 
 
 
 

/* poradie hráčov v zostave daného stretnuria
 

Vyjadrenie kapitánov družstiev a vrchného rozhodcu k priebehu stretnutia

Kapitán domácich:


Kapitán hostí:


Vrchný rozhodca: