SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

ZÁPIS O STRETNUTÍ DRUŽSTIEV V TENISE

Názov súťaže:
Veková kategória:
Dátum: . .
Miesto konania:DOMÁCIHOSTIAVÝSLEDKY SETOVHRYSETYBODY
meno a priezviskomeno a priezviskoI.II.III.DHDHDH
Nie sú vložení žiadni hráči