SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879
2023 - DETSKý DC A FC – CELOšTáTNE - Davis Cup do 10 r.
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  TK Petržalka
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  BYE
 
  
 
  TK HSC Piešťany B
  
 
  MŠK Poprad-Tatry
 
  
 
  
 
  TKM Betliar
  
 
  
 
  BYE
 
  
 
  TK Slávia STU Bratisl…
  
 
  TK Žilina A
 
  
 
  
 
  TK Žilina B
  
 
  
 
  TK Mladosť Košice
 
  
 
  BYE
  
 
  TK Ratufa Levice
 
  
 
  
 
  TK HSC Piešťany A
  
 
  
 
  TK Tennis Classic Bra…
 
  
 
  BYE
  
 
  TK Hradová Lučenec
 


o 9.-12. miesto  o 3.-4. miesto
 
 
 
      
 
 
 
      
        
      


o 13.-14. miesto  o 5.-6. miesto
 
 
 
 
      
 
 
 
 
    
      
    
 
 
      
 
 
    
      
    


o 15.-16. miesto  o 7.-8. miesto
 
 
 
      
 
 
 
      
        
      

*/ označuje domáce družstvo ak družstvá spolu nehrali. Inak platí princíp reciprocity (R).