SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879
2019 - MSR - dorastenci
 TK Nová Dubnica
 4:3
  TK Nová Dubnica
7:0  
  Lieskovský tenisový k…
7:0  
  TK Kúpele Piešťany
 0:7
  TK LOVE 4 tennis Brat…
  TK LOVE 4 tennis Brat…
 7:0
  TK LOVE 4 tennis Brat…
4:3  
  TK Slávia STU Bratisl…
5:2  
 TK LOVE 4 tennis Brat…
5:2  
  TK Kúpele Piešťany
 
  TK Nová Dubnica
 3:4
  TK Mladosť Košice
  TK Mladosť Košice
  4:3
  TK Nová Dubnica
 
  ŠK Blava 1928 J.Bohun…
 1:6
  ŠK Blava 1928 J.Bohun…
  TK Slávia STU Bratisl…
 6:1
  TK Slávia STU Bratisl…
 
  Lieskovský tenisový k…
2:5  
  Lieskovský tenisový k…
  Tenisová akadémia Pre…
5:2  
  Tenisová akadémia Pre…
  


 ŠK Blava 1928 J.Bohun…
5:2  
  TK Kúpele Piešťany    TK Mladosť Košice
 TK Mladosť Košice
5:2  
   
  ŠK Blava 1928 J.Bohun…   Tenisová akadémia Pre…
   

*/ označuje domáce družstvo ak družstvá spolu nehrali. Inak platí princíp reciprocity (R).