SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK DRANaM Košice (A)
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2024


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Cinkaničová Stella  31. 10. 2024080608HZ260   10  
2.  Kolesárová Jessica  31. 10. 2025071225HZ379   22  
3.  Jalčová Diana  31. 10. 2025070613HZ936   29  
4.  Kolodžejová Lea  31. 10. 2024060804HZ208   38  
5.  Šuchterová Nikki  31. 10. 2024080201HZ632   74  
6.  Kissová Ema  31. 10. 2024101230HZ639   103  
7.  Demečková Dáša  31. 10. 2024060602HZ675   91  
8.  Kužilová Kristína  H  31. 10. 2024100216HZ373   110  
9.  Demčáková Nella Sofie  31. 10. 2025090112HZ662   211  
10.  Ambrózová Ela  31. 10. 2024081015HZ593   140  
11.  Tarasseková Dominika  31. 10. 2025090619HZ960   288  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Anton Dragun17.08.1977 
Telefón: +421905852232Fax: Email: anton.dragun@dranam.sk
2 Milan Sokol (náhradník) 20.08.1949 
Telefón: +421902691013Fax: Email: sokolova.hana@gmail.com
3 Anton Dragun (náhradník) 17.11.1953 
Telefón: +421905515893Fax: Email: dranam@dranam.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu