SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Tlmače
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2024


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Finta Lukáš  H  31. 10. 2024041210HM687   37  
2.  Noga Adam  31. 10. 2024980115HM376   511  
3.  Horný Maroš  31. 10. 2024880714HM090   123  
4.  Juras David  31. 10. 2025991121HM504   511  
5.  Néma Patrik  31. 10. 2024971025HM661  
6.  Rafaj Martin  31. 10. 2024850528HM583   238  
7.  Andel Adam  H  31. 10. 2025090708HM504  
8.  Kosorín Peter  31. 10. 2024830401HM231   283  
9.  Smrťka František  31. 10. 2024751209HM145   511  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Gustáv Jakubička08.09.1963 
Telefón: +421905214497Fax: Email: jakubicka.gustav@gmail.com
2 František Smrťka (náhradník) 09.12.1975 
Telefón: +421905695599Fax: Email: smrtka.frantisek@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu