SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC Topoľčany
Veková kategória: seniori 65+ Por. č.:*

4
Názov súťaže: MSR
Rok: 2023


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Čangel Ján  31. 10. 2024530505HM003  
2.  Porubský Miroslav  31. 10. 2024540816HM506  
3.  Stopa Tibor  31. 10. 2024530408HM944  
4.  Vestenický Igor  31. 10. 2024500702HM027  
5.  Goga Ľubomír  31. 10. 2025531029HM901  
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Peter Valašík03.08.1960 
Telefón: +421905694487Fax: Email: peter.valasik.60@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu