SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Petržalka
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

 
Názov súťaže: MSR
Rok: 2023


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Lörinčík Max  31. 10. 2025110106HM162   22  
2.  Švarc Lukáš  31. 10. 2024100416HM042   41  
3.  Adamović Andrej  31. 10. 2025110204HM232   42  
4.  Šimunič Martin  H  31. 10. 2024100719HM498   47  
5.  Hvorecký Maxim  31. 10. 2025100625HM021   50  
6.  Krpelan Jakub  31. 10. 2024100201HM057   124  
7.  Selmi Badis  C  31. 10. 2023110719CM555  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ladislav Švarc13.11.1978 
Telefón: +421903733636Fax: Email: lsvarc@yahoo.com
2 Ján Lörinčík (náhradník) 10.12.1976 
Telefón: +421911352725Fax: Email: janko2650@gmail.com
3 Filip Kratochvíla (náhradník) 25.09.1996 
Telefón: +421917417587Fax: Email: filipkratochvila@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu