SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK ZZO Čadca (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

5
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2023


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Baliak Matej  31. 10. 2023840203HM320   406  
2.  Jermář Jan  C  31. 10. 2023000412CM237  
3.  Malobicky Richard  31. 10. 2023870123HM545   233  
4.  Rychtárik Martin  31. 10. 2023820719HM360  
5.  Mitro Martin  31. 10. 2024771126HM478  
6.  Herman Boris  31. 10. 2023010927HM546   385  
7.  Pakanec Martin  31. 10. 2024831112HM126  
8.  Pištek Peter  31. 10. 2024860731HM238   545  
9.  Herman Richard  31. 10. 2024081021HM071   313  
10.  Vahančík Jozef  31. 10. 2024850113HM981   448  
11.  Pištek Martin  31. 10. 2024871109HM631   545  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Matej Baliak03.02.1984 
Telefón: +421904941668Fax: Email: baliakm@gmail.com
2 Viliam Herman (náhradník) 11.11.1949 
Telefón: +421903512517Fax: Email: viliamherman@azet.sk
3 Vladislav Majerík (náhradník) 24.12.1975 
Telefón: +421915951871Fax: Email: autovm@orangemail.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu