SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Tajch Nová Baňa
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2023


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Lenč Marek  31. 10. 2024850817HM525   362  
2.  Uhrecký Michal  31. 10. 2025001223HM328   99  
3.  Rafaj Andrej  31. 10. 2024910408HM907   406  
4.  Špirek Marián  31. 10. 2024800810HM281   377  
5.  Kollár Milan  31. 10. 2023781201HM653   448  
6.  Suchý Miroslav  31. 10. 2024721111HM089   448  
7.  Kováč Peter  31. 10. 2023780915HM094   436  
8.  Maruška Daniel  31. 10. 2023801014HM225   476  
9.  Sudra Juraj  31. 10. 2023770623HM003  
10.  Kováč Tobias  31. 10. 2024061116HM450   448  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Marek Lenč17.08.1985 
Telefón: +421908859381Fax: Email: mareklenc@gmail.com
2 Peter Kováč (náhradník) 15.09.1978 
Telefón: +421905209345Fax: Email: peterkovac78@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu