SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Fresh club Zvolen
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2023


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Freibold Jakub  31. 10. 2024930226HM812   48  
2.  Macko Jozef  31. 10. 2023790219HM271   180  
3.  Hajdóni Ľubomír  H  31. 10. 2025990909HM879   545  
4.  Kozák Peter  31. 10. 2024870420HM132   195  
5.  Kamenský Ondrej  31. 10. 2024881009HM328  
6.  Žákovic Matej  H  31. 10. 2023980928HM514   362  
7.  Slašťan Tomáš  31. 10. 2024080711HM513   362  
8.  Sysák Rastislav  H  31. 10. 2025730807HM875   545  
9.  Ďurica Peter  31. 10. 2023740325HM602   257  
10.  Daniš Richard  31. 10. 2023710313HM322   545  
11.  Antoška Peter  31. 10. 2023760822HM143  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Jozef Macko19.02.1979 
Telefón: +421908386280Fax: Email: dodomacko789@gmail.com
2 Rastislav Sysák (náhradník) 07.08.1973 
Telefón: +421905319472Fax: Email: ras.sysak@post.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu