SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Vrútky (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2023


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Belák Michal  H  31. 10. 2023030826HM707   50  
2.  Janúch Róbert  31. 10. 2023900905HM294   112  
3.  Papuščák Šimon  H  31. 10. 2023050514HM347   112  
4.  Ščúr Matúš  31. 10. 2024860725HM688   127  
5.  Januš Martin  31. 10. 2024791124HM012  
6.  Jurko Tomáš  31. 10. 2024900707HM481   233  
7.  Blizniak Michal  31. 10. 2024790907HM962   53  
8.  Ščúr Jakub  31. 10. 2024900913HM239   362  
9.  Michalko Martin  H  31. 10. 2023780706HM682   197  
10.  Maruna Roman  31. 10. 2024931218HM288   166  
11.  Frolo Michal  31. 10. 2023860725HM904   223  
12.  Chabada Martin  31. 10. 2024810817HM859  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Tomáš Jurko07.07.1990 
Telefón: +421917938697Fax: Email: jurkotom@gmail.com
2 Miroslav Kubík (náhradník) 03.06.1979 
Telefón: +421911223832Fax: Email: tkvrutky@gmail.com
3 Matúš Ščúr (náhradník) 25.07.1986 
Telefón: +421915349985Fax: Email: scurmatus@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu