SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia STU Bratislava (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2023


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Gombos Norbert  31. 10. 2024900813HM020  126    2  
2.  Horanský Filip  31. 10. 2023930107HM512  426    6  
3.  Palovič Lukáš  31. 10. 2024020302HM154  891    9  
4.  Krošlák Jakub  31. 10. 2023030601HM072   14  
5.  Gálik Matej  31. 10. 2024020610HM603   15  
6.  Minárik Krištof  31. 10. 2024010318HM366   27  
7.  Líška Tomáš  31. 10. 2024980731HM796   73  
8.  Dobrý Martin  31. 10. 2023000821HM818   58  
9.  Krajčí Michal  H  31. 10. 2025050114HM126  
10.  Polakovič Samuel  31. 10. 2024991124HM926   342  
11.  Semjan Marek  31. 10. 2024871107HM644   142  
12.  Poklemba Filip  31. 10. 2025070409HM260  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 František Horváth23.06.1970 
Telefón: +421911973719Fax: Email: lolo9@zoznam.sk
2 Tomáš Janči (náhradník) 20.08.1980 
Telefón: +421905534669Fax: Email: tomasjanci2001@yahoo.com
3 Marek Semjan (náhradník) 07.11.1987 
Telefón: +421905304146Fax: Email: marek.semjan@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu