SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC DRACI Matúškovo
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

4
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2022


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Šinkovič Max  H  31. 10. 2022080822HM302   100  
2.  Stacho Martin  H  31. 10. 2023081222HM223   194  
3.  Packa Martin  H  31. 10. 2023090915HM667  
4.  Bán Sebastian  H  31. 10. 2022100409HM107  
5.  Vancu Adrian  31. 10. 2023090723HM915   108  
6.  Zelenák Ivan  31. 10. 2023091129HM155   194  
7.  Kubiš Zoran  31. 10. 2022100603HM441  
8.  Kiss Tibor  31. 10. 2022100115HM759  
9.  Krommer Ádám  31. 10. 2023110520HM780  
10.  Tölgyesi Daniel  31. 10. 2023090526HM281  
11.  Tölgyesi David  31. 10. 2023090526HM476  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ivan Zelenák02.05.1965 
Telefón: +421905648557Fax: Email: ivanzelenak@gmail.com
2 Martin Izakovič (náhradník) 03.04.2002 
Telefón: +421911820889Fax: Email: mizakovic02@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu