SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Tenis team Nové Zámky (A)
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

5
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2022


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Bekéni Marko  31. 10. 2022080103HM994   3  
2.  Glos Tomáš  H  31. 10. 2022080801HM727   7  
3.  Fano Alex Adam  H  31. 10. 2022080401HM656   19  
4.  Bobošík Martin  31. 10. 2023090423HM006   26  
5.  Gyén Gabriel  31. 10. 2022080212HM260   31  
6.  Gombár Adam  31. 10. 2022080802HM855   52  
7.  Hlóska Viktor  H  31. 10. 2023090616HM488   61  
8.  Kolárik Igor  31. 10. 2022100523HM678   83  
9.  Jeseničan Jakub  31. 10. 2022081227HM598   97  
10.  Mészáros Patrik  31. 10. 2023110221HM215  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Matúš Kráľ12.08.1993 
Telefón: +421944401094Fax: Email: matus.kral01@gmail.com
2 Peter Valach (náhradník) 26.10.1979 
Telefón: +421918908999Fax: Email: peter.valach@guicktrans.sk
3 Tomáš Glos (náhradník) 25.07.1985 
Telefón: +421915829730Fax: Email: tomas.glos@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu