SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC EMPIRE Trnava
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2022


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Bairo Dylan  31. 10. 2022080804HM672   1  
2.  Slašťan Tomáš  H  31. 10. 2022080711HM513   27  
3.  Frič Martin  H  31. 10. 2023090517HM268   30  
4.  Chmelár Timotej  31. 10. 2022080722HM232   81  
5.  Kruksa Martin  31. 10. 2023090611HM504   125  
6.  Kazárik Martin  31. 10. 2023110701HM665  
7.  Košút Šimon  31. 10. 2022100712HM420   181  
8.  Šinkovič Richard  31. 10. 2023110219HM968  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Michal Lukačovič20.01.1993 
Telefón: +421908253172Fax: Email: lukacovicmichal1@gmail.com
2 Lukáš Bielik (náhradník) 03.09.2001 
Telefón: +421908398984Fax: Email: lukasbielik@icloud.com
3 Marek Chmelár (náhradník) 22.08.1971 
Telefón: +421905824894Fax: Email: marek@chmelar.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu