SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Pro Set Bratislava
Veková kategória: seniori 55+ Por. č.:*

1
Názov súťaže: MSR
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Sloboda Imrich  31. 10. 2022620126HM918  
2.  Gombos Robert  31. 10. 2022650901HM775  
3.  Antošík Július  31. 10. 2022600322HM628  
4.  Ba Štefan  31. 10. 2021660331HM228  
5.  Gajdoš Ctibor  31. 10. 2022640408HM444  
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Štefan Ba31.03.1966 
Telefón: +421905503851Fax: Email: prosetba@gmail.com
2 Karol Kocourek (náhradník) 28.09.1969 
Telefón: +421911494409Fax: Email: kocourek@unet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu