SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Ružomberok
Veková kategória: mladšie žiačky Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kramárová Petra  31. 10. 2022100605HZ931  
2.  Halčinová Zuzana  31. 10. 2021091127HZ807   89  
3.  Vrtichová Alica  31. 10. 2022100123HZ902  
4.  Bullová Tamara  H  31. 10. 2022101125HZ696  
5.  Mojšová Nina  H  31. 10. 2022100716HZ446  
6.  Surovčeková Alica  31. 10. 2021090702HZ866  
7.  Dušičková Vanesa  31. 10. 2021090313HZ249  
8.  Priesolová Sofia  31. 10. 2021091027HZ780  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Branislav Vrtich28.12.1978 
Telefón: +421907089054Fax: Email: vrtichbrano@gmail.com
2 Michal Halčin (náhradník) 22.09.1980 
Telefón: +421904526530Fax: Email: halcin.m@gmail.com
3 Jozef Virág (náhradník) 25.05.1943 
Telefón: +421905160969Fax: Email: tenis@isternet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu