SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Nová Dubnica
Veková kategória: mladšie žiačky Por. č.:*

5
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Palanová Adela  H  31. 10. 2023090520HZ460   17  
2.  Fuchs Vivien  31. 10. 2021090714HZ669   29  
3.  Ondrejcová Simona  31. 10. 2021091108HZ961   35  
4.  Bortelová Karolína  31. 10. 2021090526HZ226   56  
5.  Bortelová Romana  31. 10. 2021090526HZ793   89  
6.  Ježová Emma  31. 10. 2022100325HZ091  
7.  Bajčíková Alexandra  31. 10. 2021090603HZ347  
8.  Ďurechová Júlia  31. 10. 2022100226HZ417  
9.  Tomášiková Vanessa  31. 10. 2022100222HZ415  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Katarína Fuchs20.10.1981 
Telefón: +421907567696Fax: Email: katarinafuchsova@gmail.com
2 Peter Šobáň (náhradník) 30.04.1966 
Telefón: +421908731772Fax: Email: petersoban4@gmail.com
3 Marek Mauer (náhradník) 19.02.1977 
Telefón: +421908434936Fax: Email: marek.mauer@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu