SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Žilina (A)
Veková kategória: mladšie žiačky Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Zimenová Lujza  31. 10. 2021090907HZ879   3  
2.  Tatierska Deana  H  31. 10. 2021090129HZ456   6  
3.  Uherčíková Alena  31. 10. 2021090226HZ331   18  
4.  Mikuličková Rebeka  31. 10. 2021091208HZ902   42  
5.  Křížová Nikol  31. 10. 2021090317HZ950   77  
6.  Poláková Alžbeta  31. 10. 2021090827HZ553  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Peter Uherčík01.02.1982 
Telefón: +421911098793Fax: Email: peter.uhercik@gmail.com
2 Miroslava Uherčiková (náhradník) 11.02.1982 
Telefón: +421949111211Fax: Email: miroslava.uhercikova@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu