SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Ružomberok
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Hazuchová Vanda  H  31. 10. 2021051213HZ313   144  
2.  Drusková Miroslava  31. 10. 2021070410HZ238   221  
3.  Pšenčíková Kristína  31. 10. 2021060507HZ469   224  
4.  Matejová Martina  H  31. 10. 2021060608HZ536   224  
5.  Vrtichová Júlia  31. 10. 2021070918HZ517  
6.  Halčinová Tatiana  31. 10. 2021070716HZ922  
7.  Priesolová Sofia  31. 10. 2021060906HZ034  
8.  Malíková Sabína  31. 10. 2022060228HZ781  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Branislav Vrtich28.12.1978 
Telefón: +421907089054Fax: Email: vrtichbrano@gmail.com
2 Michal Halčin (náhradník) 22.09.1980 
Telefón: +421904526530Fax: Email: halcin.m@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu