SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK TENNis FUN B.Bystrica
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

6
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Koppová Natália  31. 10. 2022060312HZ600   27  
2.  Margočová Lara  31. 10. 2022061122HZ974   81  
3.  Kucbelová Kristína  31. 10. 2021070331HZ243   166  
4.  Mešková Ema  H  31. 10. 2021050315HZ345   100  
5.  Hozdeková Victória  H  31. 10. 2021070722HZ074   224  
6.  Vigašová Kristína  31. 10. 2022080114HZ232  
7.  Siheľská Barbora  31. 10. 2021090410HZ923  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Andrej Jakál06.02.1980 
Telefón: +421907412301Fax: Email: andrej.jakal@zoznam.sk
2 Ivan Uram (náhradník) 02.12.1977 
Telefón: +421915086665Fax: Email: ivouram@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu