SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Žilina (A)
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Chudejová Mia  31. 10. 2021030730HZ231   3  
2.  Vancelová Zuzana  31. 10. 2022040622HZ831   12  
3.  Pavlechová Katarína  H  31. 10. 2021050722HZ015   18  
4.  Barčíková Alexandra  31. 10. 2022040121HZ629   38  
5.  Garguláková Barbora  31. 10. 2021050131HZ977   46  
6.  Šašková Barbora  H  31. 10. 2021051010HZ819   96  
7.  Svitková Sofia  31. 10. 2021050803HZ389   108  
8.  Miháliková Lea Mária  31. 10. 2022051014HZ584  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Magdaléna Garguláková20.05.1975 
Telefón: +421905968981Fax: Email: magdalena.gargulakova@gmail.com
2 Jozef Svitok (náhradník) 12.02.1978 
Telefón: +421915729078Fax: Email: spiking@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu