SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC BASELINE Banská Bystrica
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Plajová Nina  31. 10. 2022040701HZ759   114  
2.  Baniarová Nina  31. 10. 2022040504HZ966   103  
3.  Barlová Timea  31. 10. 2022040408HZ691   183  
4.  Melicháčová Eliška  31. 10. 2022040731HZ789   109  
5.  Borguľová Sandra  31. 10. 2021071106HZ878   166  
6.  Čatovičová Lea  31. 10. 2021050826HZ025   224  
7.  Gajdošová Letícia  31. 10. 2021071227HZ891  
8.  Slezáková Zoja  31. 10. 2022080817HZ241  
9.  Kmeťová Barbora  31. 10. 2021070101HZ742  
10.  Žuffová Sofia  31. 10. 2022080824HZ396  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Barbora Sýč-Kriváňová31.07.1991 
Telefón: +421915528238Fax: Email: barborasyckrivanova@gmail.com
2 Jana Borguľová (náhradník) 18.04.1974 
Telefón: +421915882572Fax: Email: borgulova@hotmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu