SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Žilina (B)
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

5
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kubalová Kristína  31. 10. 2022081111HZ476  
2.  Madarová Elizabeth  31. 10. 2022080903HZ513  
3.  Zimenová Lujza  31. 10. 2021090907HZ879  
4.  Májková Júlia  31. 10. 2022080402HZ653  
5.  Morháčová Miriam  31. 10. 2022081021HZ827  
6.  Čajková Paulína  31. 10. 2022080517HZ047  
7.  Čerňanová Jela  31. 10. 2022070714HZ952  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Branislav Kubala17.05.1978 
Telefón: +421904680672Fax: Email: branislav.kubala@gmail.com
2 Gabriela Májková (náhradník) 10.01.1975 
Telefón: +421918864662Fax: Email: gmmm@centrum.sk
3 Jana Čajková (náhradník) 18.01.1981 
Telefón: +421903137441Fax: Email: janicajkova@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu