SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠKT Kremnica
Veková kategória: muži Por. č.:*

4
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Hrnčiar Dušan  31. 10. 2021680123HM734  
2.  Gajdoš Radoslav  31. 10. 2022760222HM648  
3.  Mazúch Peter  H  31. 10. 2022791113HM706   95  
4.  Žufka Jordán  31. 10. 2021920131HM227   147  
5.  Žufka Jakub  31. 10. 2021860730HM290  
6.  Valica Július  31. 10. 2021740503HM021  
7.  Žufka Jordán  31. 10. 2021491113HM408  
8.  Neuschl Branislav  31. 10. 2022801207HM524  
9.  Žufka Marek  31. 10. 2022850424HM061  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Dušan Hrnčiar23.01.1968 
Telefón: +421903253870Fax: Email: hrnciardusan@gmail.com
2 Jakub Žufka (náhradník) 30.07.1986 
Telefón: +421910372758Fax: Email: jakubzufka@gmail.com
3 Peter Mazúch (náhradník) 13.11.1979 
Telefón: +421905914135Fax: Email: peter.mazuch13@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu