SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Podbrezová
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Búlik Martin  31. 10. 2021920210HM521   134  
2.  Longauer Tomáš  31. 10. 2022790517HM521   236  
3.  Bella Július  31. 10. 2022900503HM594   187  
4.  Žabka Ivan  31. 10. 2021951012HM809   236  
5.  Kučera Michal  31. 10. 2021950525HM460  
6.  Berčík Maroš  31. 10. 2021960628HM546   236  
7.  Klein Peter  31. 10. 2021830618HM402   236  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Búlik10.02.1992 
Telefón: +421911558680Fax: Email: martin.bullik@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu