SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Vrútky (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Szöke Jozef  31. 10. 2021920917HM247   236  
2.  Gottwald Lukáš  31. 10. 2022930308HM972   46  
3.  Ščúr Matúš  31. 10. 2022860725HM688  
4.  Blizniak Michal  31. 10. 2022790907HM962   165  
5.  Papuščák Šimon  H  31. 10. 2021050514HM347   168  
6.  Jurko Tomáš  31. 10. 2022900707HM481  
7.  Húšťava Tomáš  31. 10. 2021840315HM272  
8.  Hoferica Peter  31. 10. 2021730409HM958  
9.  Frolo Michal  31. 10. 2021860725HM904  
10.  Čech Branislav  31. 10. 2021730805HM514  
11.  Jedlička Michal  31. 10. 2022860103HM040  
12.  Maruna Roman  31. 10. 2022931218HM288  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Peter Hoferica09.04.1973 
Telefón: +421918653889Fax: Email: peter.hoferica@minv.sk
2 Tomáš Húšťava (náhradník) 15.03.1984 
Telefón: +421907577814Fax: Email: tomas.hustava@gmail.com
3 Lukáš Gottwald (náhradník) 08.03.1993 
Telefón: +421907373067Fax: Email: gottwald.lukas1@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu