SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Púchov
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kršjak Andrej  31. 10. 2021820828HM168  
2.  Kukosa Eduard  31. 10. 2022780213HM589  
3.  Krošlák Oliver  31. 10. 2022990623HM185  
4.  Návoj Peter  31. 10. 2022771031HM739  
5.  Kuchař Vladimír  31. 10. 2021640106HM451  
6.  Filo Michal  31. 10. 2021871026HM782  
7.  Schulcz Jakub  31. 10. 2021030323HM958  
8.  Luhový Marcel  31. 10. 2021840104HM963  
9.  Luhový Ivan  31. 10. 2022080722HM608  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Vladimír Kuchař06.01.1964 
Telefón: +421948860260Fax: Email: vladimir.kuchar@tk-puchov.sk
2 Marcel Luhový (náhradník) 04.01.1984 
Telefón: +421944912917Fax: Email: brco19841984@zoznam.sk
3 Peter Návoj (náhradník) 31.10.1977 
Telefón: +421902669891Fax: Email: e313@centrum.sk
4 Oliver Krošlák (náhradník) 23.06.1999 
Telefón: +421902366808Fax: Email: kroslak.oliver@gmail.com
5 Eduard Kukosa (náhradník) 13.02.1978 
Telefón: +421902299352Fax: Email: kukosa.eduard@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu