SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠK Blava 1928 J.Bohunice
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Nádaská Laura  31. 10. 2022040710HZ550   20  
2.  Čuboňová Žofia  H  31. 10. 2022040912HZ272   36  
3.  Lopatka Mia Isabella  31. 10. 2022070702HZ084  
4.  Mrvová Natália  31. 10. 2021050712HZ600   153  
5.  Ivaničová Darina  31. 10. 2022061027HZ184  
6.  Holovičová Aneta  31. 10. 2022070812HZ174  
7.  Zimová Tamara  31. 10. 2021090924HZ935  
8.  Svidraňová Sofia  31. 10. 2022100715HZ085  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Vladimír Nádaský24.11.1967 
Telefón: +421905624505Fax: Email: vladonadasky@azet.sk
2 Matúš Béreš (náhradník) 01.06.1989 
Telefón: +421908170784Fax: Email: mato.beres@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu