SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK AS Trenčín
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

4
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Mudranincová Sofia  31. 10. 2021040416HZ381   74  
2.  Veličová Nina  31. 10. 2021050807HZ605   92  
3.  Šimonová Nina  31. 10. 2021050413HZ406   83  
4.  Slotíková Katrin  31. 10. 2021050425HZ716   203  
5.  Peco Lana Ellen  31. 10. 2021041220HZ209  
6.  Žilinčanová Sára  31. 10. 2022061215HZ276   224  
7.  Fábiková Nina  H  31. 10. 2021050404HZ341   224  
8.  Barteková Sára  31. 10. 2021031120HZ713   224  
9.  Kubišová Letícia  31. 10. 2021070803HZ968  
10.  Peco Tara  31. 10. 2021070226HZ499  
11.  Bočáková Nina  31. 10. 2021080923HZ148  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Maroš Jablončík27.04.1985 
Telefón: +421902849879Fax: Email: marosjabloncik@gmail.com
2 Marek Medvedík (náhradník) 08.08.1984 
Telefón: +421911250869Fax: Email: marek.medvedik@gmail.com
3 Tomáš Glos (náhradník) 25.07.1985 
Telefón: +421915829730Fax: Email: tomas.glos@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu