SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): LTC Leopoldov
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

7
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Krajčovičová Ashley  31. 10. 2021051028HZ540   77  
2.  Brandisová Emma  31. 10. 2021051013HZ116   91  
3.  Hetešová Sophie  H  31. 10. 2022060613HZ623   144  
4.  Dekanová Vanessa  31. 10. 2022060316HZ532   173  
5.  Gergičová Alica  31. 10. 2022060713HZ164   126  
6.  Kubová-Danajová Eliška  31. 10. 2022080313HZ540  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Krajčovič04.04.1977 
Telefón: +421911417328Fax: Email: martinkrajcovic66@gmail.com
2 Martina Gubáňová (náhradník) 24.09.1997 
Telefón: +421908480437Fax: Email: martinkagubanova@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu