SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC Topoľčany
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

8
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Janigová Petra  H  31. 10. 2021050308HZ150   15  
2.  Kyseľová Nina  31. 10. 2022060511HZ129   16  
3.  Moussa Yasmine  31. 10. 2022080214HZ802  
4.  Michalčíková Bernadette  31. 10. 2022060107HZ938   92  
5.  Kaňovská Sabína  31. 10. 2021031005HZ532   68  
6.  Gerši Gemma  31. 10. 2021070920HZ534  
7.  Marková Alžbeta  31. 10. 2022030907HZ386  
8.  Dičérová Ema  31. 10. 2021030509HZ640   63  
9.  Belanská Lea  31. 10. 2022080309HZ377   224  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Milan Kyseľ07.04.1976 
Telefón: +421910911822Fax: Email: kysel@ius.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu