SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK HSC Piešťany
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Vatrtová Ema  31. 10. 2021051030HZ617   105  
2.  Konopková Nela  31. 10. 2022060602HZ676   224  
3.  Depešová Soňa  H  31. 10. 2022080407HZ100  
4.  Sevald Nikol  H  31. 10. 2022080630HZ228   224  
5.  Šupová Kali  31. 10. 2021090731HZ838  
6.  Gajdošová Ella  31. 10. 2021070524HZ209  
7.  Biscontini Elisa  31. 10. 2021070330HZ634  
8.  Jakubičková Chiara  31. 10. 2021061130HZ954  
9.  Suchá Nina  31. 10. 2021050824HZ572  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Marek Hrehorčík16.05.1990 
Telefón: +421918374745Fax: Email: marowam@azet.sk
2 Ľubomíra Konopková (náhradník) 01.03.1979 
Telefón: +421902170887Fax: Email: luba.konopkova@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu