SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia SPU Nitra
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

6
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Šabíková Ana  H  31. 10. 2022041202HZ778   25  
2.  Slabá Natália  31. 10. 2021030510HZ483   65  
3.  Hradecká Lucia  31. 10. 2021070802HZ903   56  
4.  Gedayová Michaela  31. 10. 2021050217HZ177   62  
5.  Hallová Ema  31. 10. 2021051012HZ812   148  
6.  Buranská Nina  31. 10. 2022060806HZ733   158  
7.  Andrusová Juliana  31. 10. 2022060413HZ726   139  
8.  Kapsdorferová Ema  31. 10. 2022060406HZ656   224  
9.  Juríková Paula  31. 10. 2021050926HZ870  
10.  Ježová Laura  31. 10. 2022080413HZ544  
11.  Bobčeková Nina  31. 10. 2021060704HZ366  
12.  Seidlová Sára  31. 10. 2021060320HZ175  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Andrea Hradecká04.09.1980 
Telefón: +421903274164Fax: Email: andreasebova@centrum.sk
2 Štefan Geday (náhradník) 06.09.1971 
Telefón: +421902300003Fax: Email: mario.geday@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu