SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Kúpele Piešťany (A)
Veková kategória: dorastenky Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Mráziková Karolína  H  31. 10. 2022041026HZ396   13  
2.  Krivosudská Lucia  H  31. 10. 2021030805HZ243   28  
3.  Krivičková Stella  31. 10. 2021050211HZ334   29  
4.  Švorcová Klára Mária  31. 10. 2022030914HZ767   49  
5.  Mĺkva Terézia  31. 10. 2022060714HZ136   133  
6.  Lašáková Lilien  H  31. 10. 2021051123HZ701   199  
7.  Švorcová Stella Izabela  31. 10. 2021070419HZ524  
8.  Chudová Michaela  31. 10. 2021070702HZ484   203  
9.  Matejčíková Mária  31. 10. 2021031024HZ908  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Dávid Švorc14.06.1973 
Telefón: +421905838903Fax: Email: oxo@oxo.sk
2 Zuzana Mĺkva (náhradník) 24.04.1978 
Telefón: +421905813128Fax: Email: zuzana.mlkva@azet.sk
3 Miloslav Grolmus (náhradník) 01.01.1981 
Telefón: +421907426581Fax: Email: mgrolmus@yahoo.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu