SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Tenisová akadémia Prešov (A)
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Balaščák Daniel  31. 10. 2021070508HM169   3  
2.  Dráb Filip  31. 10. 2021070926HM279   4  
3.  Solčan Adam  H  31. 10. 2021070616HM097   5  
4.  Jánošík Timotej  31. 10. 2021070323HM393   13  
5.  Hlivjak Oliver  31. 10. 2021070107HM641   15  
6.  Kral Elias  31. 10. 2022070916HM778   27  
7.  Novotňák Ján  31. 10. 2021091029HM826  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Pavol Dráb23.02.1970 
Telefón: +421948503030Fax: Email: palino.drab@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu