SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TJT Michalovce (A)
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Drozd Adam  31. 10. 2021070330HM229   45  
2.  Kačur Dominik  31. 10. 2021070921HM926   86  
3.  Lipa Lukáš  31. 10. 2022080523HM713   73  
4.  Ovsijčuk Erik  31. 10. 2021070619HM080   49  
5.  Tarr Sebestyén  31. 10. 2022080804HM181   115  
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Kačur08.10.1975 
Telefón: +421903726224Fax: Email: martinkacur@zoznam.sk
2 Marián Lipa (náhradník) 09.12.1976 
Telefón: +421907475872Fax: Email: marian.lipa@gmail.com
3 Ján Soták (náhradník) 15.09.1951 
Telefón: +421908825013Fax: Email: anna.sotakova@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu