SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠA Trenčianske Teplice
Veková kategória: ženy Por. č.:*

7
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kamenská Chiara  31. 10. 2022050819HZ438   115  
2.  Ftorková Ella  H  31. 10. 2021071009HZ712   137  
3.  Pavlíková Vladimíra  31. 10. 2022040225HZ556   153  
4.  Šimonová Nina  H  31. 10. 2021050413HZ406   140  
5.  Lapšová Emma  31. 10. 2021050202HZ376   137  
6.  Vašeková Scarlett  31. 10. 2022021228HZ765  
7.  Blahovcová Alexandra  31. 10. 2022050214HZ021  
8.  Paksiová Andrea  31. 10. 2022010318HZ550  
9.  Blanco Elizabeth Kristína  31. 10. 2022060601HZ746  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Daniel Ježík21.02.1981 
Telefón: +421903451982Fax: Email: daniel@jezik.sk
2 Milan Lapšo (náhradník) 31.08.1960 
Telefón: +421907250165Fax: Email: milan.lapso@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu