SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC MERY Academy Holíč
Veková kategória: ženy Por. č.:*

5
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kozáková Kristína  H  31. 10. 2022010108HZ539   62  
2.  Nemcová Nikola  H  31. 10. 2021030506HZ616  
3.  Filová Alexandra  31. 10. 2021020316HZ429  
4.  Čechová Diana  31. 10. 2022041119HZ985  
5.  Bečková Karolína  31. 10. 2022060609HZ124  
6.  Surová Tamara  31. 10. 2022050927HZ318  
7.  Přichystalová Vlasta  31. 10. 2022670922HZ574  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Vlasta Přichystalová22.09.1967 
Telefón: +421908616863Fax: Email: vlap@azet.sk
2 Ján Čech (náhradník) 20.02.1975 
Telefón: +421949363773Fax: Email: jan.cech1975@gmail.com
3 Nikola Nemcová (náhradník) 06.05.2003 
Telefón: +421917653734Fax: Email: nikolanemcova6@gmail.com
4 Kristína Kozáková (náhradník) 08.01.2001 
Telefón: +421905850219Fax: Email: kkzuzana@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu