SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Kysucké Nové Mesto
Veková kategória: ženy Por. č.:*

4
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Janíčková Laura  31. 10. 2022990317HZ435   95  
2.  Halvoníková Timea  31. 10. 2021030725HZ322  
3.  Janíčková Adriana  31. 10. 2021050124HZ250  
4.  Mihaldová Nadja  31. 10. 2022020424HZ636  
5.  Chládeková Martina  31. 10. 2022060424HZ193  
6.  Ďurišová Katarína  31. 10. 2021040316HZ845  
7.  Kadelová Aneta  31. 10. 2021061005HZ110  
8.  Masaryková Simona  31. 10. 2021070227HZ205  
9.  Švagrová Kristýna  31. 10. 2021090727HZ873  
10.  Banová Kristina  31. 10. 2021090911HZ487  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Igor Janíček28.03.1973 
Telefón: +421905482401Fax: Email: ijanicek123@gmail.com
2 Stanislav Ševčík (náhradník) 11.05.1972 
Telefón: +421903728929Fax: Email: stanislav.sevcik@techniatranscat.co
3 Peter Chládek (náhradník) 29.05.1978 
Telefón: +421903310139Fax: Email: pchp@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu