SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Ladomerská Vieska
Veková kategória: ženy Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Baranová Katarína  31. 10. 2021920413HZ694  
2.  Sviržovská Viktória  31. 10. 2022021120HZ351  
3.  Jasenáková Lucia  31. 10. 2021000414HZ975  
4.  Grajciarová Nikola  H  31. 10. 2021031123HZ043   164  
5.  Plachyová Timea  31. 10. 2022000528HZ428   176  
6.  Plachyová Zuzana  31. 10. 2022020909HZ494  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Katarína Baranová13.04.1992 
Telefón: +421903973264Fax: Email: kbaranova13@gmail.com
2 Lucia Jasenáková (náhradník) 14.04.2000 
Telefón: +421915678932Fax: Email: lu.jasenakova@gmail.com
3 Peter Golebiowski (náhradník) 08.11.1960 
Telefón: +421905975943Fax: Email: gole99@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu