SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Tennis club Veľké Kostoľany
Veková kategória: ženy Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Cisárová Soňa  31. 10. 2021010510HZ620  
2.  Škodáčková Katarína  H  31. 10. 2022960303HZ247   134  
3.  Radošovská Zuzana  31. 10. 2022981020HZ634   176  
4.  Jamrichová Vanessa  31. 10. 2022050902HZ745  
5.  Kalašová Nina  31. 10. 2022050925HZ838   176  
6.  Buziková Adriana  31. 10. 2022040522HZ011  
7.  Porubská Tereza  31. 10. 2022040714HZ158   176  
8.  Sasáková Simona  31. 10. 2022021221HZ832   176  
9.  Mosná Patrícia  31. 10. 2022021021HZ162  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Porubský05.03.1990 
Telefón: +421903971398Fax: Email: porubsky.porko@gmail.com
2 Zuzana Radošovská (náhradník) 20.10.1998 
Telefón: +421908092549Fax: Email: zuzi.radosovska@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu