SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK 77 Skalica
Veková kategória: ženy Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Čelustková Klára  31. 10. 2022020320HZ164   164  
2.  Bučič Veronika  H  31. 10. 2021040529HZ814   176  
3.  Parízeková Laura  31. 10. 2022061126HZ352  
4.  Košecká Gabriela  31. 10. 2022060419HZ368   176  
5.  Jobusová Katarína  31. 10. 2022060110HZ693   176  
6.  Štvrtecká Silvia  31. 10. 2021051014HZ591  
7.  Hránková Viktória  31. 10. 2021930715HZ699  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Kamil Košecký08.04.1968 
Telefón: +421905726240Fax: Email: kamil.kosecky@gmail.com
2 Miroslav Jobus (náhradník) 28.02.1975 
Telefón: +421948074767Fax: Email: miroslav.jobus@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu