SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): MŠK Poprad-Tatry (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Roth Peter  H  31. 10. 2021870605HM061  
2.  Stolárik Samuel  31. 10. 2022040619HM079   115  
3.  Kirkov Mário  H  31. 10. 2022040503HM551   102  
4.  Janúch Róbert  31. 10. 2021900905HM294   87  
5.  Šproch Dominik  31. 10. 2022930723HM300   98  
6.  Simčák Juraj  31. 10. 2021930218HM360  
7.  Pažický Michal  31. 10. 2022871213HM759   236  
8.  Macák Milan  31. 10. 2022060116HM332  
9.  Janda Miroslav  31. 10. 2021650227HM367  
10.  Lupták Adam  31. 10. 2022020523HM786   236  
11.  Smoleňák Hugo  31. 10. 2022040330HM936   236  
12.  Vajdík Lukáš  31. 10. 2022050914HM878  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Rudolf Stolárik06.06.1969 
Telefón: +421905691338Fax: Email: rudolf.stolarik@gmail.com
2 Juraj Simčák (náhradník) 18.02.1993 
Telefón: +421911773067Fax: Email: simivevo@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu