SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK GSM Prešov (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

5
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Toporcer Martin  31. 10. 2022840406HM957  
2.  Janičko Branislav  31. 10. 2021931012HM724   187  
3.  Jaščur Juraj  31. 10. 2021011129HM562   236  
4.  Karas Daniel  31. 10. 2021030130HM773  
5.  Baláž Jozef  31. 10. 2021790417HM182  
6.  Fedorčík Samuel  31. 10. 2021011205HM607   236  
7.  Gimera Tomáš  31. 10. 2021030710HM457   236  
8.  Mikloš Martin  31. 10. 2022950711HM079   187  
9.  Herdický Peter  31. 10. 2021760903HM757  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Toporcer06.04.1984 
Telefón: +421944258895Fax: Email: martin.toper@gmail.com
2 Branislav Janičko (náhradník) 12.10.1993 
Telefón: +421950639151Fax: Email: branislav.janicko@gmail.com
3 Marek Potočňák (náhradník) 12.07.1976 
Telefón: +421907594426Fax: Email: mpotocnak@azet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu