SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): DuTaF Sport Dubnica n/V. (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

4
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kebísek Ivan  H  31. 10. 2021000307HM693   29  
2.  Bežák Milan  H  31. 10. 2022021113HM871   38  
3.  Bielik Lukáš  H  31. 10. 2022010903HM188   40  
4.  Oleš Ladislav  31. 10. 2022951003HM543   86  
5.  Králik Dalibor  31. 10. 2022010319HM975   136  
6.  Prekop Daniel  31. 10. 2021841103HM066   229  
7.  Meščánek Marcel  31. 10. 2021000211HM344  
8.  Slotík Kristian  31. 10. 2021980912HM153   187  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Daniel Prekop03.11.1984 
Telefón: +421911394357Fax: Email: dprekop@post.sk
2 Ladislav Oleš (náhradník) 03.10.1995 
Telefón: +421944645000Fax: Email: ladislav.oles@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu