SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Vrútky (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Rapšík Michal  31. 10. 2021970717HM318   54  
2.  Januš Martin  31. 10. 2022791124HM012  
3.  Jusko Marek  31. 10. 2022880409HM948  
4.  Belák Michal  H  31. 10. 2021030826HM707   236  
5.  Ščúr Jakub  31. 10. 2022900913HM239  
6.  Gottwald Lukáš  31. 10. 2022930308HM972   46  
7.  Ščúr Matúš  31. 10. 2022860725HM688  
8.  Papuščák Šimon  H  31. 10. 2021050514HM347   168  
9.  Blizniak Michal  31. 10. 2022790907HM962   165  
10.  Jurko Tomáš  31. 10. 2022900707HM481  
11.  Jedlička Michal  31. 10. 2022860103HM040  
12.  Maruna Roman  31. 10. 2022931218HM288  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Lukáš Gottwald08.03.1993 
Telefón: +421907373067Fax: Email: gottwald.lukas1@gmail.com
2 Miroslav Kubík (náhradník) 03.06.1979 
Telefón: +421911223832Fax: Email: tkvrutky@gmail.com
3 Matúš Ščúr (náhradník) 25.07.1986 
Telefón: +421915349985Fax: Email: scurmatus@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu