SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC Slávia UPJŠ Košice
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Pavur Lukáš  31. 10. 2022980801HM499   38  
2.  László Vladimír  31. 10. 2022860306HM526  
3.  Chren Erik  31. 10. 2021960401HM262   85  
4.  Hudák Max  31. 10. 2021030131HM655   150  
5.  Safko Sebastián Jonáš  31. 10. 2021050620HM232   236  
6.  Koman Juraj  H  31. 10. 2022690403HM666  
7.  Hlaváč Roland  31. 10. 2022021120HM719   236  
8.  Baláž Matej  31. 10. 2021880409HM089   136  
9.  Jáger Tomáš  31. 10. 2021040304HM829   236  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Radovan Sedláček11.01.1980 
Telefón: +421905133785Fax: Email: sedlacek.radovan1980@gmail.com
2 Róbert Hlaváč (náhradník) 22.07.1973 
Telefón: +421905224535Fax: Email: sedlacek@hotmail.co.uk
3 Vladimír László (náhradník) 06.03.1986 
Telefón: +421904434775Fax: Email: vladimir.laszlo1@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu