SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Ružomberok
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Drahovzal Oldřich  31. 10. 2021800705HM207   50  
2.  Martsinkevich Artur  31. 10. 2021010807CM646  
3.  Palider Martin  31. 10. 2021000808HM494   70  
4.  Mojský Miroslav  H  31. 10. 2022860715HM253   178  
5.  Martsinkevich Zakhar  31. 10. 2021030112CM852  
6.  Schmidt Róbert  31. 10. 2021830613HM279  
7.  Kapolka Juraj  31. 10. 2021690401HM258   141  
8.  Chmúra Jozef  31. 10. 2021710901HM326   187  
9.  Surový Jan  31. 10. 2021610226HM408   187  
10.  Taraj Jaroslav  31. 10. 2022661013HM309   236  
11.  Roštek Samuel  31. 10. 2022990920HM784   236  
12.  Plančík Matúš  31. 10. 2021930604HM204   229  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ladislav Palider12.04.1971 
Telefón: +421907889662Fax: Email: ladislav.palider@centrum.sk
2 Oldřich Drahovzal (náhradník) 05.07.1980 
Telefón: +421918337238Fax: Email: oldo23@gmail.com
3 Juraj Kapolka (náhradník) 01.04.1969 
Telefón: +421905651044Fax: Email: kapolka@curling.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu